Het bestuur
studiejaar 2020/2021

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de studievereniging. Het bestuur is het gezicht van de vereniging, beheert de financiën en coördineert de commissies. Jaarlijks wordt het bestuur in juli gekozen door door de algemene ledenvergadering waaraan het bestuur ook verantwoording schuldig is. Heb je leuke ideeën voor de vereniging, wil je graag actief lid worden of wil je gewoon meer weten over de vereniging, schroom dan niet om een van de bestuurders een mailtje te sturen of aan te spreken in de gangen van de universiteit of bij een van de activiteiten.

President

Anne Duizer

Als President is Anne Duizer (Notarieel recht en Economie studente) het hoofd van het bestuur. De belangrijkste taken van de president zijn het ondersteunen en zonodig coördineren van de andere bestuurders, het onderhouden van de externe contacten met onder anderen de universiteit en partners en het leiden van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen.

Anne is bereikbaar via president.nijmegen@nl.elsa.org

Secretary-General

Emily Adanna Uzegbu

Als Secretary-General is Emily Adanna Uzegbu (European Law School studente) de rechterhand van de President. De belangrijkste taken van de Secretary General zijn het notuleren van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen, het opstellen van de nieuwsbrief en het bijhouden van de ledenadminstratie. Daarnaast is de Secretary General coördineert de Informele activiteitencommissie. 

Emily Adanna is bereikbaar via secgen.nijmegen@nl.elsa.org

Treasurer

Jara Hassan

Als Treasurer is Jara Hassan (Recht en Management studente) verantwoordelijk voor het bijhouden van de financiën van de vereniging. Hierbij hoort het beheren van de kas, opstellen van de begroting en het jaarverslag. Daarnaast zorgt de Treasurer ervoor dat de contributie en bijdragen van de partners goed terecht komt.

Jara is bereikbaar via Treasurer.nijmegen@nl.elsa.org

Vice President Academic Activities

Ashwin Bholasingh

Als Vice President Academic Activities is Ashwin Bholasingh (Rechtsgeleerdheid student) verantwoordelijk voor het organiseren van formele academische activiteiten zoals workshops, trainingen en debatten. Daarnaast coördineert de Vice President Academic Activities de Academic Activitiescommissie.

Ashwin is bereikbaar via academicactivities.nijmegen@nl.elsa.org

Vice President Seminars & Conferences

Jeroen Schildering

Als Vice President Seminars & Conferences is Jeroen Schildering (European Law School student) verantwoordelijk voor het organiseren van lezingen, institutionele bezoeken en andere juridisch georiënteerde activiteiten. Daarnaast coördineert de Vice President Seminars & Conferences de Seminars & Conferencescommissie en de Study Tripscommissie.

Jeroen is bereikbaar via seminarsconferences.nijmegen@nl.elsa.org

Vice President Moot Court Competitions

Laura Al Siameri

Als Vice President Moot Court Competitions is Laura Al Siameri (Rechtsgeleerdheid studente) verantwoordelijk voor het organiseren van pleitcursussen en pleitwedstrijden. Daarnaast coördineert de Vice President Moot Court Competitions de Moot Court Competitionscommissie.

Laura is bereikbaar via mccnijmegen@nl.elsa.org

Vice President Marketing

Lisa Beijerinck

Als Vice President Marketing is Lisa Beijerinck (Rechtsgeleerdheid studente) verantwoordelijk voor de promotie van de vereniging en de door de vereniging georganiseerde activiteiten en het bijhouden van website. Daarnaast coördineert de Vice President Marketing de Marketingcommissie.

Lisa is bereikbaar via Marketing.nijmegen@nl.elsa.org