HET BESTUUR
STUDIEJAAR 2022/2023

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de studievereniging. Het bestuur is het gezicht van de vereniging, beheert de financiën en coördineert de commissies. Jaarlijks wordt het bestuur in juli gekozen door door de algemene ledenvergadering waaraan het bestuur ook verantwoording schuldig is. Heb je leuke ideeën voor de vereniging, wil je graag actief lid worden of wil je gewoon meer weten over de vereniging, schroom dan niet om een van de bestuurders een mailtje te sturen of aan te spreken in de gangen van de universiteit of bij een van de activiteiten.

President

Mike van der Schors

Als President is Mike van der Schors (Rechtsgeleerdheid student) het hoofd van het bestuur. De belangrijkste taken van de president zijn het ondersteunen en zonodig coördineren van de andere bestuurders, het onderhouden van de externe contacten met onder anderen de universiteit en partners en het leiden van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen.

Mike is bereikbaar via president.nijmegen@nl.elsa.org

Secretary-General

Puck Scheggetman

Als Secretary-General is Puck (European Law School studente) de rechterhand van de President. De belangrijkste taken van de Secretary-General zijn het notuleren van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen, het opstellen van de nieuwsbrief en het bijhouden van de ledenadminstratie. Daarnaast coördineert de Secretary-General de Informele activiteitencommissie. 

Puck is bereikbaar via secgen.nijmegen@nl.elsa.org

Treasurer

Daan van Toledo

Als Treasurer is Daan ( European Law School student) verantwoordelijk voor het bijhouden van de financiën van de vereniging. Hierbij hoort het beheren van de kas, opstellen van de begroting en het jaarverslag. Daarnaast zorgt de Treasurer ervoor dat de contributie en bijdragen van de partners goed terecht komt.

Daan is bereikbaar via treasurer.nijmegen@nl.elsa.org

Vice President Marketing

Sara Burgmans

Als Vice President Marketing is Sara (European Law School studente) verantwoordelijk voor de promotie van de vereniging en de door de vereniging georganiseerde activiteiten en het bijhouden van website. Daarnaast coördineert de Vice President Marketing de Marketingcommissie.

Sara is bereikbaar via marketing.nijmegen@nl.elsa.org

Vice president Seminars & Conferences

Olivier Utberg

Als Vice President Seminars & Conferences is Olivier (Rechtsgeleerdheid student) verantwoordelijk voor het organiseren van lezingen, institutionele bezoeken en andere juridisch georiënteerde activiteiten. Daarnaast coördineert de Vice President Seminars & Conferences de Seminars & Conferencescommissie en de Study Tripscommissie. 

Olivier is bereikbaar via seminarsconferences.nijmegen@nl.elsa.org