HET BESTUUR
STUDIEJAAR 2021/2022

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de studievereniging. Het bestuur is het gezicht van de vereniging, beheert de financiën en coördineert de commissies. Jaarlijks wordt het bestuur in juli gekozen door door de algemene ledenvergadering waaraan het bestuur ook verantwoording schuldig is. Heb je leuke ideeën voor de vereniging, wil je graag actief lid worden of wil je gewoon meer weten over de vereniging, schroom dan niet om een van de bestuurders een mailtje te sturen of aan te spreken in de gangen van de universiteit of bij een van de activiteiten.

President

Noa van den Brink

Als President is Noa van den Brink (European Law School student) het hoofd van het bestuur. De belangrijkste taken van de president zijn het ondersteunen en zonodig coördineren van de andere bestuurders, het onderhouden van de externe contacten met onder anderen de universiteit en partners en het leiden van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen.

Noa is bereikbaar via president.nijmegen@nl.elsa.org

Secretary-General

Gwynned Beets

Als Secretary-General is Gwynned (European Law School studente) de rechterhand van de President. De belangrijkste taken van de Secretary-General zijn het notuleren van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen, het opstellen van de nieuwsbrief en het bijhouden van de ledenadminstratie. Daarnaast coördineert de Secretary-General de Informele activiteitencommissie. 

Gwynned is bereikbaar via secgen.nijmegen@nl.elsa.org

Treasurer

Rebecca Kloppers

Als Treasurer is Rebecca Kloppers (Nederlands Recht studente) verantwoordelijk voor het bijhouden van de financiën van de vereniging. Hierbij hoort het beheren van de kas, opstellen van de begroting en het jaarverslag. Daarnaast zorgt de Treasurer ervoor dat de contributie en bijdragen van de partners goed terecht komt.

Rebecca is bereikbaar via treasurer.nijmegen@nl.elsa.org

Vice President Marketing

Noa Rubingh

Als Vice President Marketing is Noa Rubingh (Recht & Management en European Law School studente) verantwoordelijk voor de promotie van de vereniging en de door de vereniging georganiseerde activiteiten en het bijhouden van website. Daarnaast coördineert de Vice President Marketing de Marketingcommissie.

Noa is bereikbaar via marketing.nijmegen@nl.elsa.org

Vice President Academic Activities

Nikki Zwart

Als Vice President Academic Activities is Nikki Zwart (Nederlands recht studente) verantwoordelijk voor het organiseren van formele academische activiteiten zoals workshops, trainingen en pleitwedstrijden. Daarnaast coördineert de Vice President Academic Activities de Academic Activitiescommissie, de Competitionscommissie en de Scriptorescommissie. 

Nikki is bereikbaar via academicactivities.nijmegen@nl.elsa.org

Vice president Seminars & Conferences

Thomas Bijvank

Als Vice President Seminars & Conferences is Thomas Bijvank (European Law School student) verantwoordelijk voor het organiseren van lezingen, institutionele bezoeken en andere juridisch georiënteerde activiteiten. Daarnaast coördineert de Vice President Seminars & Conferences de Seminars & Conferencescommissie en de Study Tripscommissie. 

Thomas is bereikbaar via seminarsconferences.nijmegen@nl.elsa.org

Vice president Student Trainee Exchange Programme

Bo Speijers

Als Vice President Student Trainee Exchange Programme is Bo Speijers (European Law School studente) verantwoordelijk voor het coördineren van het ELSA Traineeships-programma in Nijmegen en het organiseren van carrière activiteiten. Daarnaast coördineert de Vice President Student Trainee Exchange Programme de STEP-commissie en de Career Eventscommissie. 

Bo is bereikbaar via step.nijmegen@nl.elsa.org.