Lidmaatschap

Waarom ELSA Nijmegen?

 – Lid zijn van de grootste studievereniging;

 – Op reis gaan door Europa; 

 – Maandelijks te horen krijgen wat er speelt in het netwerk door middel van de nieuwsbrief;

 – Deelnemen aan zowel formele als informele activiteiten;

 – Deelnemen aan het STEP-programma;

 – Je netwerk uitbreiden.

Alle studenten aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit kunnen lid worden van ELSA Nijmegen. Je betaalt slechts 10 euro per jaar en profiteert van alle voordelen.

Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren vóór 1 september van het collegejaar waarin je geen lid meer wilt zijn. Opzeggen kan door een mail te sturen naar info@elsanijmegen.nl

LIDMAATSCHAP
Door ondertekening van dit formulier machtig ik, tot wederopzegging, The European Law Students' Association Nijmegen tot jaarlijkse afschrijving van de lidmaatschapskosten van € 10,00 naar NL70INGB0004949446 o.v.v. ELSA Lidmaatschap.