Het bestuur 2019/2020

Het bestuur van Elsa Nijmegen bestaat doorgaans uit: 

1. President 
2. Secretary-General 
3. Treasurer
4. Vice-President Marketing
5. Vice-President Seminars & Conferences 
6. Vice-president Academic Activities

Bestuursleden 2019/2020

Omar Malikzada

De President is het hoofd van het bestuur. De belangrijkste taken zijn het managen van het bestuur en er voor zorgen dat alles op rolletjes loopt. Daarnaast onderhoudt de President de externe contacten, zoals contact met docenten, andere besturen en sponsoren. 

president.nijmegen@nl.elsa.org

Irthe de Jong

De Secretary-General is de rechterhand van de President en heeft daarmee een belangrijke functie binnen het bestuur. De taken van de S-G hebben vooral betrekking op de interne management. Ook is de S-G het aanspreekpunt voor leden. Daarnaast is de S-G verantwoordelijk voor de mail, de ledenadministratie en de nieuwsbrief.

secgen.nijmegen@nl.elsa.org

Zefnath Leiwakabessy

De Treasurer heeft een belangrijke taak, namelijk zorg dragen voor de financiën van de studievereniging. Hierbij hoort het beheren van de kas en het maken van begrotingen. Ook is de Treasurer verantwoordelijk voor de acquisitie van sponsoren.

treasurer.nijmegen@nl.elsa.org

Anne Duizer

De V-P Seminars & Conferences draagt zorg voor lezingen, conferenties, institutionele bezoeken en andere juridisch georiënteerde activiteiten. Ook is de V-P Seminars & Conferences verantwoordelijk voor de organisatie van zowel de reizen.

seminarsconferences.nijmegen@nl.elsa.org

 

 

Romano Graves

De V-P Academic Activities houdt zich bezig met het organiseren van formele academische activiteiten,  zoals debatten, trainingen, workshops, schrijf- en pleitwedstrijden etc.  

academicactivities.nijmegen@nl.elsa.org